Polityka prywatności

I. Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Conhpol Elite, prowadzony pod https://conhpolelite.pl (dalej zwaną Witryną) przez Klaudię Konopkę działająca w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Firma Handlowa KLAUDIA – Konopka Klaudia, adres Stanisław Dolny 400A, 34-130 Stanisław Dolny, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
 2. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.
 3. Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod nazwą: Conhpol - sklep internetowy (numer zgłoszenia: 008748/2012 / numer księgi: 113237).

II. Jakie dane przetwarza Sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

 1. Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
 3. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
  1. umożliwianie dodawania produktów do koszyka i zarządzanie koszykiem podczas sesji zakupowej,
  2. rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.)
  3. zachowanie personalizacji strony, ustawień języka,
  4. utrzymanie sesji, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie wpisywać loginu i hasła,
  5. lepszego dostosowania sgtrony do potrzeb użytkownika.
 4. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 5. Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

III. Jakie dane przetwarza Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

 1. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
  1. nazwisko i imię,
  2. adres zameldowania na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu.
 2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
 3. Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celu wystawienia faktury VAT i komunikacji
  1. numer NIP
  2. nazwa firmy
 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta na naszej Witrynie lub z adresu: club@conhpolelite.pl, numeru telefonu +48 500 298 949.

IV. Marketing Sklepu Internetowego

 1. O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów dostępnych w Conhpol Elite. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Aby cofnąć zgodę prosimy o przesłanie nam oświadczenia na poniższy adres: club@conhpolelite.pl.

V. Udostępnienie informacji

 1. W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom: DHL Express (Poland) Sp. z o.o, InPost S.A., PayU S.A., PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 2. Ponadto o ile wyrazili Państwo na to zgodę, Sklep internetowy może udostępniać pobrane dane do następujących podmiotów trustedshops.pl w celu zbierania opinii na temat transakcji. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres club@conhpolelite.pl.
 3. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.Instytucją kredytową, przy pomocy której Sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową / stosuje procedurę scoringową jest PayU S.A.

VI. Środki techniczne i Państwa obowiązki

 1. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności szyfrowane połączenia SSL (Certyfikat SSL). Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Zabezpieczenia certyfikatem SSL stosowane są także dla połączeń związanych z podawaniem danych osobowych, czyli podczas wypełniania formularza zamówienia bądż podczas rejestracji w sklepie internetowym.
 2. W przypadku, gdy należność za zamówiony Towar regulowana jest w opcji PayU lub PayPal, obsługę Klienta w obszarze płatności przejmuje odpowiednio firma PayU S.A. lub PayPal PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A.
 3. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

VII. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

 1. Mają Państwo w ramach Witryny możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@conhpolelite.pl.
 2. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: club@conhpolelite.pl

VIII. Inne strony internetowe

 1. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

IX. Pytania i zastrzeżenia

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadawane pod adresem: club@conhpolelite.pl.

X. Polityka cookies

 1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
 3. Sklep Internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
  1. umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej,
  2. rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.),
  3. zachowania personalizacji strony, ustawień języka,
  4. lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
 4. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Strona wykorzystuje pliki Cookies. OK, rozumiem | Więcej informacji